Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Për ne

INSTITUTI PËR HULUMTIME DHE STUDIME ISLAME

Historiku

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame (IHSI) …

Veprimtaria

Tryeza shkencore, botime dhe koleksionime të teskteve …