Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Lajme dhe Aktivitete

Simpozium Ndërkombëtar

Sot, më 7 mars, në Edrene të Turqisë, u mbajt Simpoziumi Ndërkombëtar, i organizuar nga Universiteti i