Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Mevludi origjinal i Tahir ef. Popovës

Biblioteka e Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame sot u pasurua edhe me Mevludin origjinal të Tahir ef. Popovës, të cilin e dhuroi imami i Hamidisë, Fadil ef. Sahiti.

Drejtori i Insitutit, Sabri ef. Bajgora, falënderoi imamin Sahiti për dhurimin e këtij libri, duke porositur kështu edhe të tjerët që kanë libra të vjetër të trashëgimisë sonë islame që të mos hezitojnë, por t’i sjellin ato tek Instituti, në mënyrë që të ruhen si trashëgimi dhe që nëpërmes tyre të ndriçohet e kaluara e ndritur e hoxhallarëve dhe ylemave tanë.

Të fundit