Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Mus’hafe të vjetra

Sot, Arbër Bajgora dhe Kushtrim Isufi, nëpërmes imamit të xhamisë së Haxhi Veselit në Mitrovicë, Asllan ef. Fazliut, i dhuruan bibliotekës së Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, disa mus’hafe të vjetra.

Drejtori i Insitutit, Sabri ef. Bajgora, falënderoi Arbërin dhe Kushtrimin për dhurimin e këtyre mus’hafeve, duke porositur kështu edhe të tjerët që kanë libra të vjetër të trashëgimisë sonë islame që të mos hezitojnë, por t’i sjellin ato tek Instituti, në mënyrë që të ruhen si trashëgimi dhe që nëpërmes tyre të ndriçohet e kaluara e ndritur e hoxhallarëve dhe ylemave tanë.

Të fundit