Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Numri i parë i revistës shkencore “Studime”

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame (IHSI), i cili vepron në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës, sapo ka nxjerrë në qarkullim numrin e parë të revistës shkencore “Studime”.

Në pjesën tematike të revistës janë përfshirë aktet e Konferencës shkencore “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit nga Ilo Mitkë Qafëzezi”, e mbajtur në shtator të vitit të kaluar. Konferenca është organizua me rastin e 100-vjetorit të përkthimit të parë të Kuranit në gjuhën shqipe nga rilindësi ynë, I. M. Qafëzezi. Ky aktivitet shënon vlerësimin më meritor që i është bërë kësaj vepre.

Kurse në pjesën e dytë janë përfshirë aktet dhe vendimet e themelimit dhe hapjes së IHSI-së, si dhe aktivitet shkencore të IHSI-së të dëshmuara edhe përmes dëshmive dhe fotografive dokumentare.

Në këtë numër gjeni të lexoni:

Editorial: NJË FILLIM I MBARË

I – AKTET E KONFERENCËS SHKENCORE “Një shekull nga botimi i përkthimit të Kuranit nga Ilo Mitkë Qafëzezi”

Sabri Bajgora

– POPUJT E QYTETËRUAR KANË ECUR PËRPARA NË SAJE TË VËMENDJES QË KANË TREGUAR PËR TË KALUARËN E TYRE

Myftiu Naim ef. Tërnava

– PËRKTHIMI I KURANIT NË SHQIP – AKT ME RËNDËSI TË VEÇANTËPËR FENË DHE KULTURËN TONË

Bujar ef. Spahiu

– LIDHJA E BESIMTARIT ME KURANIN ËSHTË NJË LIDHJE BESNIKËRIE

Hfz. Shaqir ef. Fetahu

– KURANI – BURIMI KRYESOR PËR TË KUPTUAR FENË ISLAME

Ramadan SHKODRA

– PËRKTHIMI I KURANIT PREJ QAFËZEZIT AKT I RËNDËSISHËM PËR LITERATURËN SHQIPE

Dr. Sadik MEHMETI

– ILO MITKË QAFËZEZI – PËRKTHYES YNI (Histori e identitet)

Zeqirija IBRAHIMI

– PËRKTHIMI I KURANIT TË ILO MITKË QAFËZEZIT – NGJARJE E RËNDËSISHME E KULTURËS DHE E FILOLOGJISË SHQIPTARE

Prof. Dr. Selim SYLEJMANI

– ILO M. QAFËZEZI – PËRKTHYESI I PARË I KURANIT NË SHQIP

Doc. Dr. Ziber LATA

– VONIMI I PËRKTHIMIT TË KURANIT NË GJUHËN SHQIPE

Dr. Azmir JUSUFI

– PËRKTHIMI I PARË I KURANIT NË GJUHËN SHQIPE DHE NË GJUHËT SLLAVE

Prof. Dr. Muhamed MUSTAFI

– PËRKTHIMI I PËRKTHIMIT

Sabri BAJGORA

– LEKSIKU ISLAM NË PËRKTHIMIN E KURANIT PREJ ILO MITKË QAFËZEZIT

Prof. Dr. Qazim QAZIMI

– GJUHA E PËRKTHIMIT TË KURANIT TEK ILO MITKË QAFËZEZI

Prof. Ass. Dr. Abdurrahim MAXHUNI

– PASURIA LEKSIKORE E FJALËFORMUESE NË PËRKTHIMIN E KURANIT PREJ I.M. QAFËZEZIT

Prof. Dr. Rahim OMBASHI

– SPROVA SHEKULLORE NGA I. M. QAFËZEZI SI QASJE KULTURORE NË NGJIZJEN E NDËRGJEGJES KOMBËTARE

Prof. Asoc. Dr. Isa MEMISHI

– “GEORGE SALE DHE ILO MITKË QAFËZEZI: PËRKTHIMI I KURANIT NË KONTEKSTIN HISTORIK”

Elez OSMANI

– NDIKIMI I PËRKTHIMIT TË GEORGE SALES-IT NË PËRKTHIMIN E ILO MITKË QAFËZEZIT

Akademik Feti MEHDIU

– KURANI (KËNDIMI) I ILO MITKË QAFËZEZIT NË BURIME TË SHKRUARA – prej Xhevat Korçës deri te Ramadan Shkodra –

Prof. Dr. Hysen MATOSHI

– ILO MITKË QAFËZEZI – RILINDËS

Dr. Islam HASANI

– AJETET QË TRAJTOJNË ÇËSHTJE EKONOMIKE NË PËRKTHIMIN E QAFËZEZIT

Prof. Dr. Fahrush REXHEPI

– VEPRIMTARIA KRIJUESE DHE BOTUESE E ILO MITKË QAFËZEZIT (1889-1964)

Besnik JAHA (PhD c)

– DISKURSI RETORIK DHE LETRAR NË PËRKTHIMIN E KURANIT TË ILO MITKË QAFËZEZIT

Bashkim MEHANI

– ASPEKTE TEKNIKE DHE ESTETIKE NË BOTIMIN E PËRKTHIMIN TË KURANIT PREJ I. M. QAFËZEZIT

– FJALA PËRMBYLLËSE

– FOTO NGA PUNIMET E KONFERENCËS

II – AKTET E THEMEMELIMIT TË INSTITUTIT PËR HULUMTIME DHE STUDIME ISLAME NË PRISHTINË

– THEMELIMI I INSTITUTIT PËR HULUMTIME DHE STUDIME ISLAME

III – KRONIKA SHKENCORE E IHSI-së

– PËRURIMI I INSTITUTIT PËR HULUMTIME DHE STUDIME ISLAME

– THEMELIMI I INSTITUTIT – NEVOJË E KAHERSHME

– INSTITUTI DO TË NDIKOJNË NË KRIJIMIN E MENDIMIT DHE INTERPRETIMIT AUTOKTON ISLAM

– INSTITUTI DO TË JETË KRAH I FUQISHËM SHKENCËS FESË E KULTURËS SONË

– BOTA JONË SHKENCORE PO PASUROHET ME NJË INSTITUT TË RËNDËSISHËM

– HAPJA E INSTITUTIT PËR HULUMTIME DHE STUDIME ISLAME – REZULTAT I NJË PËRPJEKJEJE TË GJATË

– KONFERENCA SHKENCORE NJË SHEKULL NGA BOTIMI I PËRKTHIMIT TË KURANIT NGA ILO MITKË QAFËZEZI”

Revistën mund ta siguroni në Librarinë “Dituria Islame”, Prishtinë.

Të fundit