Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Sallnametë e Vilajetit të Prizrenit

Doli nga shtypi libri më i ri “Sallnametë e Vilajetit të Prizrenit (1873-1874) I dhe II”, të cilin mund ta gjeni edhe në panairin e librit, në tendën e botimeve të Bashkësisë Islame të Kosovës.

Të fundit