Edit Content

Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame

Themeluar me ….

Këshilli Drejtues mban mbledhje

Këshilli Drejtues i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame ka mbajtur sot mbledhjen e radhës, të cilën e kryesoi drejtori i këtij instituti, prof. Sabri ef. Bajgora.

Në këtë mbledhje u diskutua rreth organizimit të Konferencës ndërkombëtare me titull “Historiku, roli, rëndësia, arkitektura dhe trajtimi i xhamive në trojet shqiptare”, e cila parashihet të mbahet më 30 dhe 31 tetor të këtij viti.

Të fundit